Inkomstskatt

Inkomstskatt
Inkomstskatt i Sverige består huvudsakligen av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt. Inkomstskatten är en direkt skatt på inkomst. Som inkomst räknas löner, räntor och andra inkomster av kapital, realisationsvinster och liknande. Både fysiska personer och juridiska personer (såsom företag) betalar oftast inkomstskatt. Från inkomsterna kan man göra avdrag för utgifter som är nödvändiga för att få inkomsten. Vad som räknas som inkomst varierar mellan länder.

Inkomstskatten kan beräknas enligt tre principer: 

  • Progressiv skatt, där den procentsats som betalas i skatt ökas om inkomsten ökas. 
  • Platt skatt eller proportionell skatt, där varje skattskyldig betalar en fast procentsats av inkomsten i skatt.
  • Regressiv skatt, där den procentsats som betalas i skatt minskas om inkomsten ökas. Sällsynt vad aver skatt som dras direkt på inkomsten. Dock räknas även indirekta skatter till denna kategori. 

Grunden för beskattning i allmänhet, och inkomstskatt i synnerhet, vilar ofta enligt lagstiftningen på en av två principer:

  • Nyttoprincipen. Den skattskyldige betalar skatt beräknat efter sin hypotetiska nytta av allmän verksamhet.
  • Bärkraftsprincipen. Den skattskyldige betalar skatt efter sin betalningsförmåga.

Får du tillbaka på skatten och vill utveckla din verksamhet genom att synas mer så ska du investera i portabel display som ger dig mer exponering. Att köpa en billig rollup är en mycket kostnadseffektiv lösning som ger mycket reklam för lite pengar. Hos E-RollUp är det enkelt och smidigt att beställa on-line. Leveranstiden är standard 24 timmar plus tid för frakt.